St. Maria Goretti – Score: 18 St. Thomas Aquinas -Score: 6 Status: STA Loses
St. Luke – Score: 25 St. Thomas Aquinas – Score: 11 Status: STA Loses
Our Lady of Mount Carmel – Score: 29 St. Thomas Aquinas – Score: 12 Status: STA Loses
St. Matthew St. Thomas Aquinas 10/16/2013 @ St. Thomas Aquinas Gym, 6:30-7:30 PM
St. Luke – Score: 32 St. Thomas Aquinas – Score: 3 Status: STA Loses
St. Simon St. Thomas Aquinas 10/23/2013 @ St. Thomas Aquinas Gym, 6:30-7:30 PM
Christ The King – Score: 2 St. Thomas Aquinas – Score: 28 Status: STA Loses